MENÜ

JONATÁN HONLAPJA

5774. - A.D. 2013.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

                                             (János evangéliuma 3,16)

 

 

Jézus Krisztus

Jézus szerepét Bruce Marchiano nagyon szépen és hitelesen alakítja.

 

"Aki engem lát, az Atyát is látja." (Jn 14,9)

 

XVI. Benedek pápa Jeruzsálemben, a Siratófalnál

Szentatyánk legyen velünk még sokáig,

nyugdíjasan is!                                                                                     

  

"Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja,
Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot,
Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát.
Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására,
s így a jóság forrásává lettél,
mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust.
Vezess minket Őhozzá.
Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt,
hogy mi magunk is valóban szerető emberek,
és az élő víz forrásai lehessünk
egy szomjazó világban."
(Benedek pápa imádsága)

 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi Oratórium (részlet)

Cser Krisztián énekel

Maurycy Gottlieb festménye Jézusról:

 

"Tüzed, Uram Jézus..."

Izrael nemzeti himnusza keresztény szöveggel.
(A dalt kifejezetten ettől a fiútól tettem ide!!!)

 

1. Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
Tartsd a kezedben, igazi helyén.

Életem kútja, örök örömem,
Fény a sötétben csak te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem, tart a te kezed!

2. Szorongat a Sátán, de te velem vagy,
Hű szabadítóm, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén,
Lényed a csillag, sugarad a fény.

3. Jön az örök nap, már közeledik ő,
Mennyei honba hazavinni jő.
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Jézus elém jön, örök a derű.

 

Katolikus elsőáldozás részlete:

(Hevenu Shalom Alechem)

 

 

Ez a kép számomra az évszázad képe. Túlmutat önmagán:
mi, keresztények, szeretettel kell, hogy vigyük a zsidóságot,
kapaszkodó kell, hogy legyünk: Isten színe előtt.
Mi vagyunk a fiatalabb, erősebb testvér.
 

 

Miatyánk ima - Varga Miklós művészi előadásában

Ami egy zsidó embernek a Kaddis, a legfontosabb ima,
az a keresztény ember számára: a Miatyánk (Avinú).
Jézus tanította ezt az imát a követői számára.

(Ez a dal nem zsidó vonatkozású, mégis feltettem sok szeretettel).

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a Gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
mindörökké. Ámen. (Mt 6,9-13)

 

Az Úrnak népe Izrael

"Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az egyszülöttet. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddó mezején. Gyászolni fog az ország, gyászolni fog minden törzs. (...) Azon a napon tiszta forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára." (Zak 12,10-13,1)

Lesz egy végső idő a történelemben, amikor Izrael, mint nép, megtér Jézus Krisztushoz, erről ír Zecharja próféta. Sírnak majd az izraeliek és gyászolnak, hogy Jézust eddig nem ismerték és nem szerették, de ezek a megtérés könnyei lesznek. Ennek időpontját csak Isten határozhatja meg.

"Jézus eszkatologikus tanításának lényegéhez tartozik a pogányok idejének meghirdetése, amikor az evangéliumot az egész világra, és minden egyes emberhez el kell vinni. Csak ezután érhet céljához a történelem. A közbeeső időben megmarad Izrael saját küldetése. Isten kezében van, aki a megfelelő időben mint egészet megmenti, ha majd teljessé lesz a pogányok száma." (XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus, II. kötet, 44.o.) 

 

A Via Dolorosán

 

Így készült A Passió c. film (rövid részlet):

Érdekes és megrendítő Jézust látni, ahogy engedelmeskedik a rendezőnek,
majd ahogy az autók között elsétál.
 (Jézus: Jim Caviezel)

 

.!lw[ yyj wl vy @ymamh ,!kl rmwa yna @ma @ma

"Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz bennem,

annak örök élete van."    (Jn 6,47)

 

Csak Jézustól soha el ne szakadjunk!

 Jonatán

 

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről." (1Kor 2,2)

 

 

 

Hírek

 • JONATÁN

  "Aki újjáéleszt egy zsidó életet - ha csak a magáét is, - az egy zsidó világot kelt életre."

  Ez a honlap Jonatán saját honlapja.

  Zsidó honlap, de nem a Hitközség hivatalos oldala.

  Üzenet írható Jonatánnak: jonatan.zsidogyerek@freemail.hu

   

 • IZRAEL

 • SMÁ JISZRAÉL (VIDEÓ)

 • GYŐRI ZSINAGÓGA

  A győri zsinagóga történetéről itt olvashat: http://zene.sze.hu/az-epulet-tortenete

  A zsinagóga ma koncertteremként működik. A koncerteken való részvétel jó alkalom a zsinagógában való csendes imádkozásra. Néhány koncert időpont: 2014. jan. 26. 16 óra (Beethoven), 2014. feb. 23. 16 óra (Schubert), 2014. ápr. 6. 16 óra (Mozart), 2014. máj. 4. 16 óra (Haydn, Bartók). Bővebb információ: http://www.gyfz.hu/esemenyek/flesch-karoly-berlet/ 

 • SZABADEGYETEM GYŐRÖTT

  Zsidó szabadegyetemi előadások voltak a győri zsinagógában, 2013. október 10. és december 12. között, csütörtök esténként 17 órai kezdettel. A szabadegyetemi előadások 2014. februárjában folytatódnak. Az előadásokra a belépés díjtalan. Bővebb infó kérhető itt.

 • ELMÚLT ÜNNEPEINK:

  HANUKKA (A fény ünnepe). 2013. nov. 28-tól dec. 5-ig. Győrött december 1-én (vasárnap) tartottuk a közös ünnepet 16 órakor, a zsinagógában. Vendégünk Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora volt, aki klezmer dalokat és ünnepi imákat énekelt. Totha Péter Joel rabbi az ünnep tanítását fejtette ki. A koncert után finom hanukkai fánkot kóstolhattunk meg.

  TU BI’SVÁT (A fák újéve), január 16-án. 15 féle gyümölcs került az asztalra.

 • KÖVETKEZŐ ÜNNEPÜNK:

  Eszter böjtje: Ádár II. 11. / Március 13.

  Purim / Zsidó „farsang”: Ádár II. 14. / Március 16.

  A zsidó ünnepekről itt olvashat bővebben: http://mazsihisz.hu/userfiles/file/downloadmanager/ünnepek_5774_mazsihisz_honlapra.pdf

 • RABBIAVATÁS

  Schwezoff Dávid és Deutsch Péter nemrégiben vették át ortodox rabbidiplomájukat. Tanulmányaikat Jeruzsálemben végezték. Az oklevél aláírása a Siratófalnál történt. Az Új Élet beszámolója szerint ilyen eseményre még nem volt példa a hazai neológ zsidóság történelmében. (A képen: Schwezoff Dávid rabbi, főkántor)

 • HALLJAD, IZRAEL!

  "Halljad, Irzael!" A Kossuth Rádió vallási félórája január 3-án, pénteken 13,30-kor lesz hallható.

  Az adásokat utólag is meghallgathatja az alábbi oldalon:

  http://www.mediaklikk.hu/2014/01/02/halljad-izrael/

  http://www.mr1-kossuth.hu/musoraink/halljad-izrael!.html

 • IZRAEL KAPUINAK ŐRZŐJE

  Megjelent Dr. Schöner Alfréd főrabbi 8. önálló könyve: Izrael kapuinak őrzője (Gabbiano Print Kiadó). A most 65 éves főrabbit kereken 40 évvel ezelőtt avatták rabbivá. http://www.or-zse.hu/konyv/konyv252.htm

 • ELHÚNYT ARIEL SARON

   

  Ariel Saron miniszterelnök

  (1928-2014)

  http://www.origo.hu/nagyvilag/20140111-meghalt-ariel-sharon.html

 • KOVÁCS SÁNDOR EMLÉKEZETE

  Kovács Sándor főkántorra emlékezünk.

  http://or-zse.hu/kantorok/kovacssandor_8_2009.htm

 • ÉLET MENETE

  A következő Élet Menete 2014. április 27-én (Húsvét utáni vasárnap) lesz Budapesten. Ez már a választások után lesz, így remélhetőleg nem hallunk majd kampánybeszédeket a politikusoktól. További infó: http://www.eletmenete.hu/

 • ÖSSZETÖRT RADNÓTI SZOBRA

  2013. november 17-én hajnalban összetörték Radnóti Miklós szobrát Győr határában. A hírek hallatán először brutális támadásra gondoltunk (a könyveit néhány napja égették Budapest utcáin), ám kiderült, hogy baleset történt, egy fiatalember hajtott neki kocsival. A szobrot újra kell faragni, ami 2014. novemberére, a költő halálának 70. évfordulójára fog elkészülni.

  Radnóti Miklóst 1944. november 9-én lőtték agyon 22 társával együtt Győr határában. (Fotók: Jonatán)

 • EL NEM HANGZOTT BESZÉD

  Kardos Péter főrabbi úr el nem hangzott beszédét itt olvashatja:

  http://www.mazsihisz.hu/2012/11/30/kardos-peter-forabbi--egy-el-nem-hangzott-beszed-5699.html 

 • MÁRTÍR MEGEMLÉKEZÉS - GYŐR

  2013. június 9-én, vasárnap 11 órakor volt Győrött a mártír-megemlékezés, a temető ravatalozójában. Az emlékező beszédet Totha Péter Joel rabbi tartotta, a zsoltárt és a gyászimát Schwezoff Dávid kántor énekelte. Elhúnyt szeretteink lelke legyen befoglalva az öröklét kötelékébe!

 • MÁRTÍR MEGEMLÉKEZÉS - SZOMBATHELY

  2013. július 7-én, vasárnap tartották Szombathelyen a mártír-megemlékezést a Hitközség imatermében, majd a temetőben. A liturgikus funkciókat Gara István kántor látta el.

  A szombathelyi neológ zsinagóga belülről ma hangversenyterem. (Fotók: Jonatán)

 • RADNÓTI ZOLTÁN RABBI BESZÉDE

  Radnóti Zoltán fiatal rabbit heves támadások érték (zsidó részről) a nagyon tisztességes beszéde miatt. Az alábbi linkre kattintva a teljes beszédet elolvashatja: http://www.mazsihisz.hu/2013/07/03/radnoti-zoltan--ne-csak-szavakban,-de-tettekkel-is-cselekedjuk-meg-a-szeretet-torvenyet-6291.html

  Naftali Krausz "orthodox" válasza itt olvasható: (SALOM! SALOM! SALOM!) http://judaizmus.blogspot.hu/2013/07/naftali-kraus-nekem-nincs-keres-zteny_4.html 

   

 • IZRAEL KONFERENCIA 2013.

  A III. Nemzetközi Izrael konferenciára 2013. július 13-án, szombaton került sor Budapesten, az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Ilan Mor izraeli nagykövet úr is. www.ejfelikialtas.hu

 • ZSIDÓ IMAKÖNYVEK:

  Zsidó imakönyv (Szidur) minden napra

  Szombati imakönyv (Sabbat)

  Ros HaSana (újévi) ünnepi imakönyv

  Jom Kippur (engesztelő napi) imakönyv

  Pészachi ünnepi imakönyv (Haggada)

  Az imakönyvek megvásárolhatók:

  www.zsido.com webshop

   

Weboldal készítés ingyen

Asztali nézet